Man Carrying a Box

ПАКЕТИ

Нашите пакети са уникални и проектирани с концепцията за повече стилове и по-малко повторения. Пакетите вероятно са най-добрия вариант за закупуване на стартиращи фирми и малки търговци на дребно, което им дава повече възможности да направят продуктова гама.

Идеята е да продължите да се възползвате от ниска цена, като същевременно избягвате повторенията на стилове.

В нашите пакети количествата са между 50 - 200 артикула.