ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Кои сме ние?

Clothes Wholesale Ltd e английска компания, която управлява www.clotheswholesaleltd.com- онлайн магазин на едро за детски дрехи от 0 до 16 години. 

Ние обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор на лични данни.

Какво са лични данни?

Съгласно Общият регламент за защита на данните, личните данни се определят като:

"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице".

Защо Clothes Wholesale Ltd събира и съхранява лични данни?

За да Ви предоставим някоя от нашите услуги, за да управлявате Вашия профил в онлайн магазина www.clotheswholesaleltd.com, за да управлявате Вашите покупки, за да се абонирате за нашия бюлетин, е необходимо да съберем Ваши лични данни. Те ни служат за кореспонденция с Вас или за да Ви предоставим изискана от Вас информация, за идентификация преди доставка на поръчаните от Вас детски дрехи, при оформяне на документите с куриерската фирма, за маркетингови дейности или реклама.

Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за някоя от горепосочените цели и не е с цел навлизане в личното Ви пространство или неприкосновеността на личния Ви живот.

Какви категории лични данни събираме и обработваме?

Категориите лични данни, които обработваме, са следните: Име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, IP адрес, адресна информация, номер на банкова сметка (в случаите, когато заплащате поръчката чрез банковата си сметка).

Ние не събираме и не обработваме специални категории данни.

Вашите лични данни, като наши клиенти, получаваме единствено онлайн, на основание Вашето доброволно дадено съгласие или по силата на нормативни разпоредби.

 

Какви са целите, за които събираме Вашите лични данни?

Вашите лични данни ще бъдат използвани единствено за една или няколко от следните цели: 

  • За предоставяне на изискана от Вас информация 

  • За управление на Вашия профил/регистрация в онлайн магазина

  • Кореспонденция преди доставка на Вашата поръчка                    

  • Идентификация при оформяне на документи за доставка чрез куриерска фирма       

  • Маркетингова и/или рекламна информация

Основанието, което ни дава право да обработваме Вашите данни е: Вашето съгласие; изпълнение на поръчката Ви, която съгласно нашите условия заползване има силата на договор между нас; обработването е необходимо за спазване на наше законово задължение или за да защитим Вашите интереси или интереси на друго лице, както и да защитим наш легитимен интерес.

Следните организации може да получат от нас, само при необходимост от това, Ваши лични данни: 

  • Еконт експрес – куриерска компания, чрез която правим доставките на Вашите поръчки

  • Cargo BG – куриерска компания, чрез която правим доставките на Вашите поръчки

Съгласие:

Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверително третиране на личните данни, Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за една или повече от посочените от нас цели.

Съгласието е необходимо, за да може да обработваме лични Ви данни, но е необходимо да бъде дадено изрично. 

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като подадете отказ от съгласие за обработка на лични данни формата ни за контакт.

Clothes Wholesale Ltd няма намерение да предава Вашите лични данни на трети лица, без предварително да Ви информира и получи Вашето съгласие за това. 

Период на съхраняване на данните:

Clothes Wholesale Ltd ще съхранява Вашите лични данни по следния начин: на електронен офлайн носител и/или онлайн в информационната инфраструктура на сайта си, за следния период от време: 

  •    Всички данни, документи и информация, свързани с конкретна Ваша поръчка – 6 години

  •    Счетоводни документи, данни и информация, свързани с конкретна Ваша поръчка - 6 години

  •    Други данни и информация, извън гореописаните, включително Вашето доброволно дадено съгласие за маркетингови цели и/или рекламна информация - 1 година

Политика за доброволно уреждане на възникнали спорни ситуации: 

Нашата политика е доброволно да уреждаме всички възникнали спорни ситуации във връзка с обработването на Ваши лични данни и за това ще приветстваме, ако първо да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на данните, преди да подадете директно жалба до надзорния орган.

Как използваме твоите лични данни?

В настоящата Декларация за поверително третиране на лични данни подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на вашите лични данни. 

Ние няма да продаваме вашите лични данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

Clothes Wholesale Ltd, в случай на необходимост, може да предаде Вашите лични данни на свои поддоставчици на услуги, които са сключили надлежен договор с нас и които сме упоменали по-горе в тази Декларация за поверителност.

Всички трети страни, които може да получат данните Ви, са задължени от нас да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. 

Получатели на Вашите лични данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Как може да получите достъп до своите данни, които обработваме?

Необходимо е да подадете искане за достъп, което можете да отправите на електронната поща на Clothes Wholesale Ltd или директно на посочените контактни данни на Длъжностното лице по защита на данните.

За да удостоверите Вашата самоличност, ще бъде необходимо: да посочите своите три имена и имейл адрес, както и да потвърдите самоличността си чрез натискане на линка, който ще изпратим на Вашия имейл адрес за комуникация с нас.

Данни за контакт с Clothes Wholesale Ltd

Местоположение:

Държава: Великобритания

Адрес: Лондон, 22 Amanda Close, IG7 5JG

Телефон: +44 75 1606 9680

Електронна поща: clotheswholesaleltd@yahoo.com

Интернет страница: www.clotheswholesaleltd.com